Van erkende betaaldienstverlener naar Betaalinstelling

Betaalinstelling groot

Zoals u wellicht weet verwerkt TMC, als erkende betaaldienstverlener, al jaren elektronische betaaltransacties voor haar klanten. Hierbij zijn wij voornamelijk actief in het verwerken van transacties die plaatsvinden in de mobiliteitssector, zoals bij de parkeerautomaten, parkeergarages en -terreinen. 

Toename van transacties

Tot voor kort voerden wij deze activiteiten uit onder een vrijstelling, verleend door De Nederlandsche Bank (DNB). In de afgelopen jaren hebben wij echter een serieuze toename in het aantal klanten dat gebruikmaakt van onze diensten ervaren. Hierdoor kwam de transactielimiet, die onderdeel is van de vrijstelling, in zicht. Aan het einde van 2021 hebben de directie en aandeelhouders van TMC daarom besloten om een vergunning aan te vragen bij DNB om officieel erkend te worden als Betaalinstelling. 

Vergunningsaanvraag

Op 25 mei 2022 hebben wij formeel onze vergunningsaanvraag ingediend bij DNB. Deze aanvraag ging gepaard met verschillende documenten. Tevens heeft er gedurende dit proces een grondige beoordeling van geschiktheid plaatsgevonden voor de leden van onze Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.

Vergunningverlening

Op 12 juli jongstleden hebben wij het verheugende nieuws ontvangen dat DNB de vergunning voor het opereren als Betaalinstelling aan TMC heeft verleend, met ingang van diezelfde datum. Dit betekent dat wij nu onder het directe officiële toezicht van DNB vallen.

Toekomst FLUX

Wij kunnen en mogen ons nu richten op de verwerking van meer transacties, zonder limiet. Dit opent niet alleen de weg voor verdere groei binnen onze bestaande markten (parkeerautomaten en parkeergarages), maar stelt ons ook in staat om nieuwe markten te verkennen en zelfs internationale expansie na te streven.

Interesse

FLUX Payment Service Provider is een ambitieuze afdeling van TMC, gedreven door de ambitie om de komende jaren aanzienlijke groei te realiseren.

Bent u benieuwd naar de voordelen van FLUX voor uw organisatie? Serge de Heer vertelt u graag meer.

 

Terug naar overzicht...