Van erkende betaaldienstverlener naar Bankinstelling

Betaalinstelling groot

Op 12 juli jongstleden hebben wij het verheugende nieuws ontvangen dat DNB de vergunning voor het opereren als Betaalinstelling aan TMC heeft verleend, met ingang van diezelfde datum. Dit betekent dat wij nu onder het directe officiële toezicht van DNB vallen.

Lees meer...

Vier parkeerautomaten bij nieuw stadsstrand in Hoorn

Aanleg stadsstrand Hoorn groot

In Hoorn, aan de oever van het Markermeer, heeft de gemeente Hoorn een meekoppelkans aangegrepen om de dijkversterking tussen Enkhuizen en Amsterdam te combineren met het aanleggen van een heus stadsstrand. Om het bezoek aan het strand te reguleren worden er 500 betaalde parkeerplaatsen gerealiseerd in zogeheten ‘parkeerellipsen’.

Lees meer...

Ook Harlingen gaat mee met de tijd

Harlingen

De ombouwwerkzaamheden in Harlingen zijn afgerond! De 54 parkeerautomaten zijn omgebouwd naar het type Strada T-Pal, werkend op zonne-energie. Met de toevoeging van een bankpasterminal in elke automaat, zijn de parkeerautomaten helemaal bij de tijd.

Lees meer...