Certificeringen

ISO 14001:2015

Onderdeel van de aanscherping van het MVO-beleid van Waysis en dus TMC is de certificering conform ISO 14001:2015. De controle van de milieuaspecten en effecten waren binnen Waysis reeds deels vastgelegd in de kwaliteitsmanagement- en veiligheidsborging, maar het vergde een nadere en gedetailleerdere invulling. Hiervoor heeft er in 2011 al een inventarisatie plaatsgevonden, met als direct resultaat een milieuhandboek. Eenmaal gehuisvest in ons nieuwe pand aan de H.J.E. Wenckebachweg te Amsterdam is het onderwerp weer opgepakt.

 

Dit heeft geresulteerd in milieucertificering ISO 14001:2015. Hiermee geven wij invulling aan hoe Waysis omgaat met de 'carbon footprint' die onze bedrijfsprocessen teweeg brengen en hoe wij deze trachten te verminderen.

Download het ISO 14001:2015 certificaat.

ManagementsysteemCertificatie.IS014001 logo

ISO 9001:2015

De kwaliteit van de bedrijfsprocessen (en daarmee de producten en diensten) zijn binnen een organisatie alleen te handhaven als er een gedegen borging plaatsvindt. Voor dit doel heeft TMC in 2004 eerst een kwaliteitshandboek samengesteld welke was gebaseerd op de jarenlange ervaring (TMC bestaat immers sinds 1927) en de bedrijfsprocessen welke destijds werden gehanteerd. Dit kwaliteitshandboek is in de jaren daarop verder uitgewerkt naar een structuur die voor een volledige aansluiting met de ISO 9001:2000 moest zorgen.

 

De gecertificeerde kwaliteitsborging van TMC wordt bewaakt door ‘random’ interne audits en de jaarlijkse controle door DNV, de daartoe geaccrediteerde onafhankelijke organisatie die de externe audits verzorgt. Bij de laatste audit heeft Waysis, en dus TMC, wederom een positieve beoordeling gekregen, ditmaal conform de ISO 9001:2015.

Download het ISO 9001:2015 certificaat.

ManagementsysteemCertificatie.ISO9001 logo

ISO 27001:2013

De beveiliging van bedrijfsinformatie (en daarmee systemen en gegevens) binnen een organisatie kan alleen worden gegarandeerd door middel van solide beheersmaatregelen. Met dit doel heeft de Waysis-groep (Taxameter Centrale, Brickyard en XPark) een managementsysteem voor informatiebeveiliging opgesteld, gebaseerd op onze bedrijfsprocessen en jarenlange ervaring. Om volledig te voldoen aan de eisen van ISO 27001:2013 hebben wij het managementsysteem voor informatiebeveiliging organisatie breed geïmplementeerd. 

 

Wij monitoren onze informatiebeveiliging door middel van 'willekeurige' interne audits en jaarlijkse controles door DNV, een geaccrediteerde externe organisatie die de audits uitvoert. Bij de laatste audit heeft Waysis een positieve beoordeling ontvangen, ditmaal in overeenstemming met ISO 27001:2013. 

Download het ISO 27001:2013 certificaat.

ManagementsysteemCertificatie.IS027001 

VCA** certificering

Veiligheid van de werknemers maar ook van de burger op straat tijdens het werk, de gezondheidsaspecten (ARBO) die daaraan direct verbonden zijn en milieuzaken die scherp in de gaten gehouden moeten worden, zijn een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Waysis is daarom als organisatie VCA** 2008/5.1 gecertificeerd (VCA* voor bedrijven die niet als hoofdaannemer deelnemen in een project).

 

Wij verwachten van onze werknemers (technici en projectleiders) dat zij door middel van persoonlijke scholing ook hun individuele VCA certificering behalen. Deze borging van de veiligheidsmaatregelen wordt momenteel ook gevraagd van de onderaannemers die in opdracht van de Waysis-bedrijven delen van de werkzaamheden uitvoeren.

Download het VCA certificaat.

ManagementsysteemCertificatie.VCA2 logo

ISAE 3402 rapportage

Waysis neemt verschillende processen voor haar rekening, zoals de verwerking van parkeertransacties en bongegevens van overtredingen. Wij beschikken over een ISAE 3402 type II rapportage, de internationale standaard voor (beheersing van) uitbesteding van processen. Hiermee voldoen wij aan de contractuele verplichtingen die benodigd zijn om de (financiële) dienstverlening voor diverse gemeenten over te nemen, bijvoorbeeld op het gebied van parkeerautomaten.

Diverse IT-systemen worden gehost in een professioneel datacenter, wat ten aanzien van fysieke en elektronische beveiliging tegen bedreigingen van buitenaf voldoet aan de NEN/ISO 27001:2005.

isae3402

Betaalterminal

Elke betaalautomaat die toegelaten wordt in het Nederlandse betalingsverkeer moet niet alleen voldoen aan de Europese regelgeving, maar ook aan de aanvullende Nederlandse Regelgeving Certificering Betaalautomaten. Dit houdt in dat de automaat ook door de Betaalvereniging Nederland goedgekeurd moet worden, voordat deze in Nederland mag worden ingezet. De kaartlezer in de parkeerautomaten van TMC is goedgekeurd voor gebruik in Nederland. Kijk voor meer informatie op de website van Betaalvereniging Nederland.

Betaalvereniging Nederland

Acceptant Payment Service Provider

TMC is een door Betaalvereniging Nederland gecertificeerde APSP. Hierdoor mag TMC uw volledige elektronische betalingsverkeer en bijbehorende geldstromen verzorgen. TMC handelt als tussenpersoon tussen de acceptant (de elektronische betaalterminal op de parkeerautomaten ) en de acquirer (de bank van gemeente). Dit ontlast de bank van de gemeente, het is niet meer nodig om voor elke pinterminal een apart contract af te sluiten. Kijk voor meer informatie op de website van Betaalvereniging Nederland.

Betaalvereniging Nederland

Contact

Taxameter Centrale B.V.
H.J.E. Wenckebachweg 80
1114 AD Amsterdam-Duivendrecht

Tel. 020 - 462 0 462
E-mail: info@taxameter.nl

Neem contact op

certificeringlogostransparant

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Uw gegevens worden enkel gebruikt voor het periodiek versturen van de nieuwsbrief. Afmelden kan via de link in de nieuwsbrief. Zie voor meer informatie ons privacystatement.

Volg ons op: