Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

TMC vindt dat de mooie dingen op aarde behouden moeten blijven. Wij zijn bezorgd over onze maatschappij en zien hoe kwetsbare plekken aangetast worden door vervuiling en overbevolking. Daarnaast heeft het welzijn van de mens, zowel binnen als buiten onze organisatie, onze aandacht. TMC grijpt dan ook alle middelen aan om haar maatschappelijke betrokkenheid bij deze problematiek te tonen en uit te dragen. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is steeds verder verweven in onze bedrijfsprocessen, maar het bewustzijn is er al veel langer.

Erkend Leerbedrijf

Waysis, de holding waar TMC deel van uitmaakt, bestaat uit een aantal werkmaatschappijen die allen in meer of mindere mate actief beleid uitvoeren op het gebied van stageplaatsen en/of erkend leerbedrijf zijn. Door jongeren (daar waar mogelijk afkomstig uit een kansarme maatschappelijke positie) een mogelijkheid te bieden om praktijkervaring op te doen, worden de collega’s voor de toekomst klaargestoomd. Met de verwachte uitbreiding de komende jaren van met name de dienstenpakketten, zal ook de ruimte voor stageplekken zeker gaan toenemen en zal onze organisatie een steentje bij blijven dragen aan een maatschappij waar iedereen een kans verdient.

Milieu

Het milieu was ook in de vorige eeuw een belangrijk onderwerp. Al vanaf begin jaren ’90 geldt er hierom bij TMC een actief afvalscheidingbeleid. Ook in de productkeuze wordt er intensief gekeken naar het voldoen aan het “cradle to cradle” principe en de maatregelen die getroffen worden om het energieverbruik zoveel als mogelijk te reduceren. Dit beleid heeft zich in de loop der jaren geëvolueerd en dit proces zal altijd onder kritisch toezicht blijven, daar waar nodig aangepast en heeft ondertussen geleid tot de milieucertificering conform ISO 14001:2015.

Duurzaam Inkopen

Naar aanleiding van de beleidsvoornemen van het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen heeft ook TMC haar beleid met betrekking tot het duurzaam inkopen verscherpt. Hiermee probeert TMC niet alleen logisch gevolg te geven aan haar reeds bestaande beleid op dit gebied maar trachten wij vraag en aanbod naadloos op elkaar aan te laten sluiten. De publicatie van de “Handleiding Duurzaam Inkopen” en de “Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten”, hebben gediend als onderlegger voor ons inkoop- en MVO beleid.

Social Return

TMC besteedt al enige jaren werkzaamheden uit aan het arbeidsontwikkeling- en reïntegratiebedrijf Werkom. Werkom brengt mensen en organisaties bij elkaar om mensen met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt die graag willen werken, weer aan het werk te krijgen en duurzaam aan het werk te houden. Voor TMC gaat het specifiek om productiewerkzaamheden van (eenvoudige) elektrotechnische aard welke direct betrekking hebben op de levering van producten en diensten van TMC.

logowerkom

werkommontage

Contact

Taxameter Centrale B.V.
H.J.E. Wenckebachweg 80
1114 AD Amsterdam-Duivendrecht

Tel. 020 - 462 0 462
E-mail: info@taxameter.nl

Neem contact op

certificeringlogostransparant

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Uw gegevens worden enkel gebruikt voor het periodiek versturen van de nieuwsbrief. Afmelden kan via de link in de nieuwsbrief. Zie voor meer informatie ons privacystatement.

Volg ons op: