Bezoek TMC tijdens Intertraffic 2024

Banner Intertraffic

Van 16 april tot en met 19 april is TMC aanwezig op de Intertraffic 2024 in de RAI in Amsterdam. U vindt ons samen met Flowbird op standlocatie 02.136. Kom langs en wij praten u bij over de laatste ontwikkelingen.

Read more...

ChainControl; Eén van de ingrediënten voor perfect onderhoud

Chaincontrol website

Met ChainControl houden wij de verschillende onderdelen in de parkeerketen in de gaten. Wijkt een specifiek onderdeel af van de standaard, dan weten wij direct waar de verstoring optreedt en kunnen wij de betrokken partij(en) informeren, zodat zij snel aan een oplossing kunnen werken. Wij verhogen zo substantieel de uptime van de parkeerautomaten.

Read more...

Van erkende betaaldienstverlener naar Betaalinstelling

Betaalinstelling groot

Op 12 juli jongstleden hebben wij het verheugende nieuws ontvangen dat DNB de vergunning voor het opereren als Betaalinstelling aan TMC heeft verleend, met ingang van diezelfde datum. Dit betekent dat wij nu onder het directe officiële toezicht van DNB vallen.

Read more...

Ook Harlingen gaat mee met de tijd

Harlingen

De ombouwwerkzaamheden in Harlingen zijn afgerond! De 54 parkeerautomaten zijn omgebouwd naar het type Strada T-Pal, werkend op zonne-energie. Met de toevoeging van een bankpasterminal in elke automaat, zijn de parkeerautomaten helemaal bij de tijd.

Read more...