ChainControl; Eén van de ingrediënten voor perfect onderhoud

Chaincontrol website

Met ChainControl houden wij de verschillende onderdelen in de parkeerketen in de gaten. Wijkt een specifiek onderdeel af van de standaard, dan weten wij direct waar de verstoring optreedt en kunnen wij de betrokken partij(en) informeren, zodat zij snel aan een oplossing kunnen werken. Wij verhogen zo substantieel de uptime van de parkeerautomaten.

Lees meer...

Vier parkeerautomaten bij nieuw stadsstrand in Hoorn

Aanleg stadsstrand Hoorn groot

In Hoorn, aan de oever van het Markermeer, heeft de gemeente Hoorn een meekoppelkans aangegrepen om de dijkversterking tussen Enkhuizen en Amsterdam te combineren met het aanleggen van een heus stadsstrand. Om het bezoek aan het strand te reguleren worden er 500 betaalde parkeerplaatsen gerealiseerd in zogeheten ‘parkeerellipsen’.

Lees meer...