Vier parkeerautomaten bij nieuw stadsstrand in Hoorn

Aanleg stadsstrand Hoorn groot

In Hoorn, aan de oever van het Markermeer, heeft de gemeente Hoorn een meekoppelkans aangegrepen om de dijkversterking tussen Enkhuizen en Amsterdam te combineren met het aanleggen van een heus stadsstrand. Om het bezoek aan het strand te reguleren worden er 500 betaalde parkeerplaatsen gerealiseerd in zogeheten ‘parkeerellipsen’.

Lees meer...

Ook Harlingen gaat mee met de tijd

Harlingen

De ombouwwerkzaamheden in Harlingen zijn afgerond! De 54 parkeerautomaten zijn omgebouwd naar het type Strada T-Pal, werkend op zonne-energie. Met de toevoeging van een bankpasterminal in elke automaat, zijn de parkeerautomaten helemaal bij de tijd.

Lees meer...

Na geslaagde pilotfase kiest Middelburg voor T-pal

Middelburg groot

Na een geslaagde pilotperiode heeft de gemeente Middelburg besloten om alle Strada Evolution parkeerautomaten om te bouwen naar Strada T-Pal. De parkeerautomaten worden uitgevoerd met een helder kleurenscherm die de interactie met de parkeerder nu of in de nabije toekomst eenvoudiger maakt. Daarnaast worden de parkeerautomaten voorzien van een nieuw krachtig lichtpaneel van 16,5 Watt. Met dit lichtpaneel functioneert de parkeerautomaat zelfstandig op eigen stroom. Door de inzet van de nieuwe onderdelen geeft TMC een garantie op de operationele en economische verlenging. Na deze ombouw is het gehele park toekomstbestendig.

Lees meer...