TMC en maatregelen m.b.t. het coronavirus

Coronavirus

De laatste dagen zijn er de nodige ontwikkelingen ten aanzien van de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) in Nederland. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, onze medewerkers en klanten te beschermen én om de dienstverlening aan onze klanten op peil te houden hebben wij de volgende voorzorgsmaatregelen genomen:

Maatregelen

  • TMC heeft haar werknemers verzocht om zich te houden aan de algemene maatregelen die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseert. Voorbeelden zijn: regelmatig handen wassen, niezen in de elleboogholte, papieren zakdoekjes gebruiken, geen handen schudden, geen fysiek contact in andere zin.
  • Medewerkers van TMC werken waar mogelijk vanuit huis.
  • Medewerkers van TMC werken waar mogelijk niet op locatie bij de klant. Waar het werk dit niet toelaat, zoals voor onze Servicemonteurs, houden onze werknemers zich zo veel mogelijk aan de voorschriften van het RIVM.
  • Support- en saleswerkzaamheden worden telefonisch en / of per email uitgevoerd
  • Besprekingen met klanten en / of leveranciers op kantoor van TMC worden omgezet in videocommunicatie of telefonisch overleg.

Wat betekenen deze voorzorgsmaatregelen voor u als klant van TMC?

De zaken gaan gewoon door, alleen op een iets andere manier. De genomen voorzorgsmaatregelen zijn er mede opgericht om de dienstverlening van TMC zo goed en zo veilig mogelijk door te kunnen laten gaan. TMC doet er alles aan om de dienstverlening op peil te houden en om u toch persoonlijk én professioneel te blijven ondersteunen.

Onze leveranciers ervaren helaas ook de gevolgen van de huidige situatie, waardoor de fabricage van producten en de levering van materialen sterk reduceert. Het kan daardoor voorkomen dat wij verminderd in staat zijn om tijdig de juiste producten te leveren. Lees hier het statement van Flowbird.

TMC blijft telefonisch en per e-mail bereikbaar. Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met uw accountmanager.

Deze voorzorgsmaatregelen zijn tot nader order van kracht

Wij vertrouwen erop dat een ieder zich kan vinden in deze maatregelen. Wij zijn er allemaal bij gebaat om de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk tegen te gaan. Alvast dank voor uw begrip en medewerking.

Directie van Taxameter Centrale B.V.

Back to overview...